Fedme Kategorier

Fedme

Fedme er en tilstand hvor en persons daglige fødeindtagelse overstiger den normale og svarer til mere energi end kroppen kan forbrænde. Derfor har denne person en øget vægt og kropsmasse end en gennemsnitlig normal person. Den øgede kropsmasse bliver målt vha. BMI (Body Mass Index) og betegner en kropsmasse på over 30kg/m2 som fedme.

Sygelig Fedme

Den alvorligste tilstand af fedme er defineret som sygelig fedme med en BMI på over 40kg/m2. Sygelig fedme er som regel ikke et resultat af overspisning men et resultat af genetisk modtagelighed. Som et resultat af dette, kan de patienter, der lider af denne tilstand ikke tabe sig, hverken igennem diæter eller motion (Kopelman, 2000).

Sygelig fedme er tilknyttet mange medicinske problemer, som viser sig som milde i begyndelsen, men hvis de ikke behandles kan det resulterer i mere alvorlige medicinske tilstande. Nogle af disse er: type 2 diabetes (sukkersyge), hjertekar sygdomme, vise kræfttyper, depression, forhøjet blodtryk, hæmmende søvn forstyrrelse og aftagende blodmætning.

Type II Fedme

På dette tidspunkt er det essentielt at understrege, at der er en mellemliggende kategori af overvægt og sygelig overvægt defineret ved en BMI på 35 kg/m² og referet til som type II overvægt. Type II overvægt kan blive kirurgisk behandlet når der er mindst to sameksisterende sygelige sygdomme tilstede (Tabel 1, *).